fredag 7. august 2009

Gamle oppskrifter fra skattekisten min/ Old patterns from my treasureboxJeg fikk lyst til å dele med dere bilder av mine eldste håndarbeidshefter med dukkeklær som jeg har arvet etter moren min. Det første er fra 1954, det året jeg ble født. Etter to gutter kom jeg, ei jente så da begynte nok mamma og tenke på dukkeklær. Heftene er fra ukebladet Alle Kvinner. I dette første heftet var det et mønsterark til de sydde klærne som man kunne få kjøpt for kr. 2,20.
I will share with you pictures of my oldest doll clothes  patterns which are a heir from my mother. The first is from 1954, the year when I was born. After two boys came  a girl, me, so then my mother must have started to think on doll clothes. The booklets are from the week magazine Alle Kvinner ( All Women). In this first booklet you could buy a set with patterns for the sewn clothes for  Norwegian kr. 2.20.
Det neste heftet er fra 1955.  Der står det blant annet: "Vi kan betro Dem at det er litt av en finansoperasjon å sy dukkeklær selv også, for skal de kjøpes ferdige, er de utrolig dyre." Det stemmer vel kanskje ennå selv om vi ikke lengre skriver "Dem" med stor bokstav. Det var litt mer høytidelig språk den gangen, selv i oppskriftshefter.
The next booklet is from 1955. Some they say is: " We can tell You in confidence that it is quite of a   financial transaction to sew  your doll clothes too, because if  they shall be bought , they are incredible expensive. " I think that may still be true, even if we don't write "You" with big letter any more.  The Norwegian language was much more ceremonious at that time, even in pattern booklets.
Det siste heftet er fra 1956, så jeg antar at de har kommet en gang i året.
The last booklet is from 1956, so I belive they may have come once a year.  
Disse oppskriftene var premierte oppskrifter fra en konkurranse som het Alle Pikers strikkekonkurranse.
These patterns were the winners from a competition called  All Girl's knitting competition.
Gjett om jeg elsket å sitte å titte på disse heftene da jeg var liten! Mamma strikket noen dukkeklær til meg, men kan ikke huske hun sydde noen. Men hun hadde en venninne som var flink til å sy og en gang hadde mamma lånt bort dukken min til henne for hun skulle ta mål av den og sy klær til den. Jeg husker jeg var så oppgitt for jeg kunne ikke finne dukka mi, det skulle jo være en overraskelse til meg så jeg visste ikke om det. Da jeg fikk gaven med alle dukkeklærne skjønte jeg hvorfor jeg ikke fant dukka den dagen :) Her er forresten et bilde av meg og dukka da den var ny og fin og jeg var 4-5 år. Det var en Anne-dukke som var så populær på den tida. Min het Anne-Marit.

Guess if I loved to look at these booklets when I was a child! My mother knitted some doll clothes to me, but I can't remember she sewed any. But she had a friend that was good to sew and once my mother had lend my doll to her so she could measure it and sew some clothes for it. I remember I was so upset because I couldn't find my doll, it should be a surprise for me so I didn't know about it. When I got the gift with all the doll clothes I  realized why I couldn't find the doll that day :) And here is a picture of me and my doll when she was nice and new and I was 4-5 years old. It was an Anne doll which was very popular in Norway at that time. I called my doll Anne-Marit.