fredag 6. juli 2012

SLAGET I LYNGØR 1812

I disse dager er det en stor markering av at det er 200 år siden det sto et stort sjøslag i Lyngør. Det var mellom den dansk-norske og den britiske flåten på Lyngør havn 6.juli 1812. Det dansk/norske skipet Najaden ble senket. Mer om den historien kan leses på siden Slaget i Lyngør.og på  Wikipedia.
Det jeg vil fortelle om er fra 1962 da var det 150 års markering. Da var jeg 8 år.
Da var det også stor ståhei med besøk av Kong Olav. Det var også mange andre "høye" herrer og stor deltakelse fra marinen. These days there is a great celebration of the 200th year since a big battle was fought in Lyngør. It was between the Danish-Norwegian and the British fleet in the harbor Lyngør July 6th 1812. The Danish / Norwegian ship Najaden was sunk. More of  the story can be read on the "Slaget i Lyngør" , and  on Wikipedia.
What I will tell about is from 1962 when I was 8 years old and there was the 150 years celebration.
It was very exciting with the visit of King Olav. There were also many other "high" gentlemen and great participation from the Navy.
Kongeskipet var der og det var masse folk ute i båter, og på Askerøya der minnestøtta står. Legg merke til at den gang var det bare tresjekter. The royal ship "Norge" was there and there was lots of boats and people around. Notice that those days it was only wood boats. 

Det går en ganske smal .vei opp fra brygga til minnestøtta  og der sto det marinesoldater oppstilt langs hele veien. Faren min var en ivrig fotograf og han var rundt og tok bilder overalt. Han moret seg over oppstillingen av  soldatene, det skulle være rette linjer og en viss avstand mellom de to radene. Problemet var at på den smale veien måtte flere av dem nærmest stå med hælene utenfor kanten! It's a pretty narrow road up from the pier to the memorial stone and there stood the marines lined up along the way. My father was an avid photographer and he was around and took pictures everywhere. He amused about the soldiers, it should be straight lines and a certain distance between the two rows. The problem was that on the narrow road had some of them to stand with their heels almost off the edge! Så ble kongen og de andre høye herrer fraktet med slupp til brygga. Then the king and the other gentlemen were transported by sloop to the quayVed minnestøtta på Askerøya var det en høytidelig minnemarkering med kranspåleggelse. At the memorial stone on Askerøya, there was a solemn ceremony. 

 Selve minnemarkeringen husker ikke jeg så mye av, men jeg husker det var spennende med alle menneskene og alle båtene, og at kongen var der. The ceremony I do not remember much of, but I remember it was very exciting with all people and all the boats, and that the king was there.


DYPVÅG KIRKENeste dag var det kongebesøk ved  Dypvåg kirke
med gudstjeneste og kransenedlegging på minnesmerke over de falne fra andre verdenskrig.  En del av skoleungene sto oppstilt med flagg langs veien inn til kirken da kongen gikk forbi. The next day King Olav  visited the  Dypvåg church.
A number of school kids were lined up with flags along the road to the church when the king passed by.Jeg står her i lyseblå jakke med hvit sløyfe i håret sammen med tre andre jenter fra Sandøya. I am the little girl with  light blue jacket and white ribbon in my hair, I am with three other girls from Sandøya. 

Det var veldig spennende å stå så nærme kongen! It was very exciting to be so close to the King!

Alle bildene er tatt av min far, Harald Werner. All the photos are from my father, Harald Werner.

søndag 13. mai 2012

ROTELOFTET

I september ifjor var jeg en tur i Bastvika og tok en liten roterunde på det gamle roteloftet. Roteloftet var et av lagerommene under skråtaket i 2.etasje. Et annet  slikt rom het Klesloftet. Mamma ville gjerne at vi skulle kalle det Ryddeloftet, men husker at ihvertfall jeg kalte det alltid roteloftet. Der ble ting ryddet bort, noe har vel blitt satt inn  siden også , men det meste av det har stått der siden min barndom.  Appelsinkasser den gangen var solide trekasser og de passet perfekt som lagerhyller, her er de fylt med årganger av ukeblader. Last  September I was visiting my childhood's home and was looking around at the old "messing" attic. It was one of the attic storage room under the sloping roof on the 2nd floor. Another such room was for clothes and called clothes loft.   There were things cleared away, some may have  been put away later as well, but most of it has been there since my childhood.  Orange boxes back then was solid wooden boxes and they fit perfectly as stock shelves, here they are filled with volumes of magazines.

Her er noen av skattene jeg fant på roterommet. Så verdifulle skatter er det vel ikke, men i minnenes verden er de mye verdt. Here are some of the treasures I found. So valuable treasures they are probably not, but in the memories world they are much worth.
Mammas veske som jeg husker veldig godt fra jeg var lita. Og på den tiden hadde alle damer en pose kamferdrops i veska, og de var rause til å dele. Og det visste jo alle barn om :)  Det mest vanlige var gule kamferdrops, men de likte ikke jeg så godt, ble litt kvalm av dem. Men honningkamfer var godt.
My mother's purse, which I remember very well from when I was little. At that time all the ladies had a bag camphor candies in their bag, and they were generous to share. Which all kids new :) The most common were yellow camphor drops, but I did not like them so well. But honey camphor was good.
Pappa var glad i puslespill. Jeg likte  veldig godt å  legge puslespill sammen med ham. Noen ganger var mamma også med. Jeg synes å huske at det ofte var søndag ettermiddagsaktivitet. Vi hadde mange puslespill og her er bare noen få av dem. My dad was fond of puzzles. I liked very much to put puzzles together with him. Sometimes my mom also joined us. As I remember ,I think it was a typical Sundayafternoon activity. We had a lot of puzzles and here are just a few of them
Dover Castle. Ikke visste jeg den gangen at jeg kom til å besøke Dover Castle mange år senere, i 1973. :)
Dover Castle. At that time I didn't  know that I once was going to visit this castle. I was there in 1973 :)
Dette med alle sekkepipeblåserne var vanskelig, men morsomt. Tror det er fra Edinburgh Castle.
This with all the bagpipe blowers was difficult, but fun. I think it is from Edinburgh Castle.
 Disse puslespillene fra Merrie England var festlige å legge. These puzzles from Merrie England were very fun to puzzle.
Dette med cricketspillerne og de fint kledde tilskuerne syntes jeg var så morsomt motiv på, så det la jeg ofte alene også. Det var gammelt og slitt, når eskene var utslitt ble de erstattet med en boks hvor bildet ble limt på. Og hvor fikk vi de praktiske boksene fra? This with the cricket players and the finely dressed spectators, I thought was such a funny scene, so  I often puzzled it alone too. It was old and worn, when the boxes were worn out they were replaced with a can where the photo was glued on. And how did we  get the practical cans ?
Jo, pappa var som de fleste på den tiden storrøyker.  Da kunne man få kjøpt tobakk på boks. De tomme boksene var nyttige til mange ting!
Well, my dad was like most men of the time, a heavy smoker. Then you could buy tobacco in a can. The empty cans were useful for many things.